Javno dostavljanje akata po članu 78. Zakona o opštem upravnom postupku

(„Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje i 2/2023-odluka US)

Zakon o opštem upravnom postupku

 

1. Javno dostavljanje vrši se:

  • ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
  • ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
  • u drugim slučajevima određenim zakonom
     

2. Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

3. Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

ico-adobe - 11.07.2024. Obveznik Dejan Đedović_Rešenje o utvrđivanju naknade za 2024. god. IV broj 953-4396 od 12.02.2024. godine

ico-adobe - 04.06.2024. Obveznik Gorica Živković_Obaveštenje o utvrđivanju naknade za 2024. god. IV broj 953-785 od 05.01.2024. god.

ico-adobe - 04.06.2024. Obveznik Gorica Živković_Rešenje o utvrđivanju naknade za 2024. god. IV broj 953-4086-24 od 08.02.2024. god.

ico-adobe - 04.06.2024. Obveznik Nemanja Živković_Obaveštenje o utvrđivanju naknade za 2024. god. IV broj 953-26750-2023 od 27.12.2023. god.

ico-adobe - 04.06.2024. Obveznik Nemanja Živković_Rešenje o utvrđivanju naknade za 2024. god. IV broj 953-3849 od 07.02.2024. god.

 


Štampa