OTVORENI BALKAN - INFORMACIJE

Javno preduzeće „Putevi Srbije" je pustilo u rad web servis za elektronsku naplatu putarine, koji će, za sada, funkcionisati na teritoriji Republike Srbije i Republike Severne Makedonije i biće dostupan isključivo fizičkim licima.

Elektronska naplata putarine - ENP

Elektronska naplata putarine-ENP predstavlja savremeni model beskontaktnog plaćanja putarine upotrebom TAG uređaja za odgovarajuću kategoriju vozila. Vozači koji koriste ENP prolaze naplatnom saobraćajnom trakom kroz naplatnu rampu bez zaustavljanja.

Elektropunjači

JP „Putevi Srbije“ instaliralo je 8 punjača za električne automobile na strateški ključnim tačkama, na glavnim putnim pravcima u Republici Srbiji.

Dozvole za besplatan prolazak autoputem

Pravo na besplatan prolazak autoputem ostvaruju osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018). 

Pretplatne karte

JP „Putevi Srbije“ omogućilo je kako pravnim, tako i fizičkim licima da naknadu za određene deonice auto-puta za vozila domaćih registarskih oznaka, mogu platiti pretplatnim, mesečnim i godišnjim kartama JP „Putevi Srbije“.

Gradska karta

Gradska karta kao mogućnost plaćanja posebne naknade (u daljem tekstu: putarine) za upotrebu dela autoputa propisana je članom 198, stav 15 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 49/2019).

Mapa naplatnih stanica

Klikom na sliku dobićete uvećanu mapu naplatnih stanica.

Kategorizacija vozila/Cenovnik putarine

Cenovnik putarina

Ovde možete pronaći sve informacije o kategorizaciji vozila i ceni putarine na deonicama pod naplatom. 

Humanitarne akcije

Pravo na besplatan prolazak autoputem imaju vozila koja se koriste za prevoz lica ili materijalnih dobara u okviru domaćih i međunarodnih humanitarnih akcija u skladu sa članom 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018).

Česta pitanja i odgovori

Уколико имате додатних питања, покушајте на овим странама да пронађете одговор.

Povraćaj PDV-a

Korisnici koji u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12) žele da ostvare pravo na povraćaj PDV-a i dobiju račun za plaćenu putarinu, treba da podnesu zahtev za izdavanje računa za plaćenu putarinu.