Integrisani menadžment sistemi

Razvoj poslovne izvrsnosti baziran na integrisanim menadžment sistemima u JPPS doživljava svoju ekspanziju. Višegodišnji rad na unapređenju menadžmen sistema, koji je započet 2011. godine na dobro utemeljenom osnovnom modelu, pokazao je da je standardizacija i stalna poboljšanja menadžmet sistema, uz osnovne principe modela izvrsnosti, postala prvorazredno pitanje poslovanja JPPS u stalnom i turbulentnom okruženju. Integrisani menadžment sistemi u JPPS daju punu podršku stabilnosti i razvoju preduzeća kroz jačanje стратешког менаџмента sa jedne strane i operativnog menadžmenta sa druge strane. Brzina promena u kojima posluju organizacije, zahteva da se pored definisanja strategije i izgradnje operativnog menadžment sistema uspostavi dinamička interakcija izmađu strateškog i operativnog menadžmenta. To znači da procesi kao rezultat strategije moraju biti brzo operativni za pružanje usluge korisnicima i u korist svih zainteresovanih strana.

JPPS je opredeljeno da stalno unapređuje kvalitet svojih usluga, sve svoje poslovne aktivnosti usklađuje sa primenljivim zahtevima zakonske regulative u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, utvrđuje program bezbednosti i zdravlja na radu i angažuje se na njegovom doslednom sprovođenju - kroz projektna rešenja, specifikacije za nabavku opreme i materijala i metode realizacije projekata ugrađuje tehničko-tehnološka rešenja koja sprečavaju ili minimizuju rizike po bezbednost i zdravlje ljudi i bezbednost opreme, identifikuje, analizira i vrednuje rizike u oblastima bezbednosti i zdravlja ljudi, prema uspostavljenim kritierijumima.

Sistemi menadžmenta kvalitetom i bezbednošću i zdravljem na radu, u JPPS su u funkciji stalnog nastojanja da se što potpunije, efikasnije, efektivnije i pouzdanije zadovolje zahtevi, potrebe i očekivanja u oblasti kvaliteta usluga i bezbednosti i zdravlja na radu, kako internih tako i eksternih, zainteresovanih strana.

U cilju jačanja poslovne izvrsnosti i preispitivanja postavki sistema, JP "Putevi Srbije" se, u periodu od 2012. godine do 2017. godine, tri puta prijavljivalo za nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost "Oskar kvaliteta" pod pokroviteljstvom Fondacije za kulturu kvaliteta i poslovnu izvrsnost FQCE i Privredne komore Srbije. 2014. godine, Preduzeće je osvojilo nagradu u oblasti Partnerstvo i resursi, dok je 2017. godine nagrada usledila u 3 oblasti: Partnerstvo i resursi, Rezultati kod korisnika i Strategija. Ove nagrade su dokaz da JP "Putevi Srbije" konstantno radi na razvoju i unapređenju, kako integrisanih menadžment sistema, tako i procesa, ali i da neguje aspekte poslovne izvrsnosti.

Uspešan početak još jednog sertifikacionog ciklusa IMS
2
9. septembar 2022.

 

JP "Putevi Srbije" dobitnik Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost - priznanja Oskar kvaliteta 2020, u kategoriji javnog sektora kao Šampion izvrsnosti
12. novembar 2020.

 

10.11.17. Dodela nagrade Oskar kvaliteta

 

Štampa