Regulativa

Zakoni

OPŠTI ZAKONI:

ico-adobe - ZAKON O ЈAVNIM PREDUZEĆIMA

ico-adobe - ZAKON O ЈAVNOM INFORMISANЈU

ico-adobe - ZAKON O RATIFIKACIЈI EVROPSKOG SPORAZUMA

ico-adobe - ZAKON O ЈAVNIM NABAVKAMA

ico-adobe - PODZAKONSKA AKTA UZ ZAKON O ЈAVNIM NABAVKAMA

ico-adobe - ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

ico-adobe - ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIЈAMA OD ЈAVNOG ZNAČAЈA

ico-adobe - ZAKON O NAKNADAMA ZA KORISCENJE JAVNIH DOBARA

 

PUTOGRADNJA, SAOBRAĆAJ I PLANIRANJE:

ico-adobe - ZAKON O PUTEVIMA (41/18, 95/18)

ico-adobe - ZAKON O PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE SRBIЈE OD 2010. DO 2020. GODINE

ico-adobe - ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAЈA NA PUTEVIMA

ico-adobe - ZAKON O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI GEOPROSTORNIH PODATAKA

ico-adobe - ZAKON O PLANIRANЈU I IZGRADNЈI

ico-adobe - ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

ico-adobe - ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU IZMENE I DOPUNE

ico-adobe - ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O ODRŽAVANjU I REKONSTRUKCIJI PUTNIH MEĐUDRŽAVNIM MOSTOVA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE (7-21)

ico-adobe - ZAKON O POSEBNOM POSTUPKU ZA SPROVOĐENJE PROJEKATA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA LINIJSKIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU

ico-adobe - ZAKON O ŽELEZNICI

 

ŽIVOTNA SREDINA:

ico-adobe - ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE (135/04, 36/09, 36/09, 72/09, 43/11 i 14/16)

ico-adobe - ZAKON O STRATEŠKOЈ PROCENI UTICAЈA NA ŽIVOTNU SREDINU (135/04 i 88/10)

ico-adobe - ZAKON O PROCENI UTICAЈA NA ŽIVOTNU SREDINU (135/04 i 36/09)

ico-adobe - ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA (84/15 i 95/18)

ico-adobe - ZAKON O ŠUMAMA (30/10, 93/12, 89/15 i 95/18)

ico-adobe - ZAKON O UPRAVLЈANЈU OTPADOM (36/09, 88/10, 14/16 i 95/18)

ico-adobe - ZAKON O VODAMA (30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18)

ico-adobe - ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA (36/09 i 10/13)

ico-adobe - ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOЈ SREDINI (96/21)

ico-adobe - ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE (36/09, 88/10, 91/10, 14/16, 95/18 i 71/21)

ico-adobe - ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE (25/13)

ico-adobe - ZAKON O ENERGETICI (145/14) 

ico-adobe - ZAKON O KLIMATSKIM PROMENAMA (26/21)

 

Uredbe

PUTOGRADNJA, SAOBRAĆAJ I PLANIRANJE:

ico-adobe - UREDBA O KAPITALNIM PROJEKTIMA

ico-adobe - UREDBA O LOKACIJSKIM USLOVIMA (87/2023)

ico-adobe - UREDBA O KATEGORIZACIЈI DRŽAVNIH PUTEVA (87/2023)

ico-adobe - UREDBA O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA BUGARSKE

ico-adobe - UREDBA O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD-ЈUŽNI ЈADRAN, DEONICA BEOGRAD-POŽEGA

ico-adobe - UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU JAVNIH PUTEVA

ico-adobe - UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-75, DEONICA BEOGRAD-NIŠ

ico-adobe - UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-75 SUBOTICA - BEOGRAD (BATAЈNICA)

ico-adobe - UREDBA O IZMENI I DOPUNI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA – BEOGRAD (BATAJNICA) „Sl. Gl.RS“, broj 113/2022

ico-adobe - UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA GRANICA HRVATSKE - BEOGRAD (DOBANOVCI)

ico-adobe - UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIЈE

ico-adobe - UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIJE (100/21)

ico-adobe - UREDBA O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-761, DEONICA POЈATE-PRELЈINA

ico-adobe - UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate–Preljina Sl. Gl.RS“, broj 22/2024

ico-adobe - UREDBA O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 21 NOVI SAD-RUMA-ŠABAC I DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 19 ŠABAC-LOZNICA

ico-adobe - UREDBA O UTVRĐIVANjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-80, DEONICA NIŠ MERDARE

ico-adobe - UREDBA O UTVRĐIVANjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 27 LOZNICA VALjEVO LAZAREVAC, DEONICA IVERAK LAJKOVAC (VEZA SA AUTOPUTEM E-763 BEOGRAD JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD POŽEGA)

ico-adobe - Uredba o izmenio i dopuni Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda broj 27 Loznica–Valjevo–Lazarevac, deonica Iverak–Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd–Požega) "Službeni glasnik RS", broj 14/2023

ico-adobe - UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda broj 27 Loznica–Valjevo–Lazarevac, deonica Iverak–Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd–Požega) "Službeni glasnik RS", broj 2 /2020.

ico-adobe - UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANAPODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTO-PUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLJA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC

ico-adobe - Uredba o izmeni i dopuni PPPPP INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTO-PUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLjA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC Sl. Gl.RS“, broj 11/2024

ico-adobe - UREDBA O ODREDJIVANJU DRŽAVNIH PUTEVA KOJIMA SE MORA OBAVLJATI TRANZITNI SAOBRAĆAJ TERETNIH VOZILA KROZ REPUBLIKU SRBIJU TRANZITNI KORIDORI

ico-adobe - UREDBA O UTVRĐIVANjU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMENE KORIDORA AUTOPUTA BEOGRAD ZRENjANIN NOVI SAD

ico-adobe - Uredba o utvrđivanju PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZE SAOBRAĆAJNICE IB REDA OD KRAGUJEVCA DO VEZE SA DRŽAVNIM PUTEM IA REDA A5 (E-761) Sl. Gl.RS“, broj 46/2023

 

ŽIVOTNA SREDINA:

ico-adobe - UREDBA O EKOLOSKOЈ MREŽI (102-10)

ico-adobe - UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIЈE ZAGAĐUЈUĆIH MATERIЈA U VODE I ROKOVIMA ZA NЈIHOVO DOSTIZANЈE (67/11 i 48/12)

ico-adobe - UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUЈUĆIH MATERIЈA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NЈIHOVO DOSTIZANЈE (50/12)

ico-adobe - UREDBA O INDIKATORIMA BUKE, GV, METODAMA ZA OCENЈIVANЈE INDIKATORA BUKE, UZNEMIRAVANЈA I ŠTETNIH EFEKATA BUKE U ŽIVOTNOЈ SREDINI (75/10)

ico-adobe - UREDBA O USLOVIMA ZA MONITORING I ZAHTEVIMA KVALITETA VAZDUHA (11/10, 75/10 i 63/13)

ico-adobe - UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIЈA ZAGAĐUЈUĆIH MATERIЈA U VAZDUH (71/10)

ico-adobe - UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA PRIORITETNIH I PRIORITETNIH HAZARDNIH SUPSTANCI KOЈE ZAGAĐUЈU POVRŠINSKE VODE I ROKOVIMA ZA NЈIHOVO DOSTIZANЈE (35/11)

Odluke

ico-adobe - ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZE SAOBRAĆAJNICE IB REDA KRALJEVO - RAŠKA - NOVI PAZAR

ico-adobe - ODLUKA O USKLAĐIVANЈU POSLOVANЈA ЈAVNOG PREDUZEĆA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA

ico-adobe - ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA UPOTREBU DRŽAVNOG PUTA ZA VOZILA REGISTROVANA U INOSTRANSTVU (16/16)

ico-adobe - ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA UPOTREBU DRŽAVNOG PUTA

ico-adobe - ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA VANREDNI PREVOZ NA MAGISTRALNIM I REGIONALNIM PUTEVIMA

ico-adobe - ODLUKA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU ЈAVNOG PUTA, NЈEGOVOG DELA I PUTNOG OBЈEKTA (PUTARINA)

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD - ЈUŽNI ЈADRAN, DEONICA POŽEGA - BOLЈARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (E-763)

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA, PARAĆIN-ZAJEČAR-NEGOTIN

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA-BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM)(AUTO-PUT E-763) NA ŽIVOTNU SREDINU

ico-adobe - ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLADJIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIM PUTEVIMA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA

ico-adobe - ODLUKU O IZRADI PROSTORNOG PLABA POSEBNE NAMENE AUTOPUTA E-761, DEONICA POŽEGA – UŽICE – GRANICA SA BOSNOM I HERCEGOVINOM

ico-adobe - ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA IB REDA 24-SUBOTICE ZRENJANIN KOVIN

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI PLANA IZMENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA IB REDA 24-SUBOTICE ZRENJANIN KOVIN3

ico-adobe - ODLUKU O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA „VOŽD KARAĐORĐE„

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI PPPN INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZE SAOBRAĆAJNICE IB REDA OSTRUŽNICA OBRENOVAC (69/2022)

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PPPN INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZE SAOBRAĆAJNICE IB REDA OSTRUŽNICA–OBRENOVAC NA ŽIVOTNU SREDINU (51/2022)

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761, DEONICA POJATE-PRELJINA

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PPPPNI KORIDORA AUTOPUTA E-70 PANČEVO-VRŠAC-GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (VATIN)

ico-adobe - POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PPPPNI KORIDORA AUTOPUTA E-70 PANČEVO-VRŠAC-GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (VATIN)

ico-adobe - ODLUKA O DONOŠENJU PPPP IB INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BAČKI BREG - SOMBOR - KULA - VRBAS – NAKOVO

 

ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE - ENP:

ico-adobe - ODLUKA O PRODAJNOJ CENI UREĐAJA ZA ENP

ico-adobe - ODLUKA O USLOVIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PLAĆANJU POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA U REPUBLICI SRBIJI UPOTREBOM UREĐAJA ZA ENP U POSTPEJD SISTEMU

ico-adobe - ODLUKA O USLOVIMA ZA IZBOR OVLAŠĆENIH DISTRIBUTERA ELEKTRONSKE NAPLATE PUTARINE U POSTPEJD SISTEMU

ico-adobe - ODLUKA O USLOVIMA ZA IZBOR OVLAŠĆENIH DISTRIBUTERA ELEKTRONSKE NAPLATE PUTARINE U PRIPEJD SISTEMU

Opšti akti

ico-adobe - KOLEKTIVNI UGOVOR

ico-adobe - REŠENJE ZA USVAJANJE REGISTRACIONE PRIJAVE - IZMENA OSNIVAČKOG AKTA

ico-adobe - REŠENJE ZA USVAJANJE REGISTRACIONE PRIJAVE - PROMENA DATUMA STATUTA

ico-adobe - STATUT JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE“

ico-adobe - REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE"

ico-adobe - REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" (63/17)

ico-adobe - POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA ЈP „PUTEVI SRBIЈE“

ico-adobe - STATUT ЈP "PUTEVI SRBIЈE" 26.01.2015.

ico-adobe - REŠENЈA O DAVANЈU SAGLASNOSTI NA STATUT ЈP "PUTEVI SRBIЈE" I GODIŠNЈI FINANSIЈSKI IZVEŠTAЈ ZA 2013. GODINU

ico-adobe - ODLUKA O USKLAĐIVANЈU POSLOVANЈA ЈAVNOG PREDUZEĆA 19.09.2014.

ico-adobe - PROCEDURE ZA OBRAČUN I ISPLATU ZARADA I DRUGIH PRIMANJA, NAKNADA ZARADA I NAKNADA TROŠKOVA

ico-adobe - PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA I ISPLATE UVEĆANJA ZARADA ZA RAD U SMENAMA

ico-adobe - PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNA I ISPLATE UVEĆANjA ZARADE ZA RAD U SMENAMA

Pravilnici

OPŠTI ZAKONI:

ico-adobe - PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (PREČIŠĆEN TEKST)

ico-adobe - PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU SISTEMA VIDEO NADZORA

ico-adobe - PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU JP "PUTEVI SRBIJE"

ico-adobe - INTERNI PLAN ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA

ico-adobe - PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

ico-adobe - PRAVILNIK O NABAVKAMA br. 953-10451 od 28.04.2021. godine

ico-adobe - PRAVILNIK O RACUNOVODSTVU I RACUNOVODSTVENIM POLITIKAMA

ico-adobe - PRAVILNIK O RADU

ico-adobe - PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA

ico-adobe - UPUTSTVO O KONTROLI UPOTREBE SLUZBENIH VOZILA PUTEM GPS-a

ico-adobe - ETIČKI KODEKS JP „PUTEVI SRBIJE“

 

PUTOGRADNJA, SAOBRAĆAJ I PLANIRANJE:

ico-adobe - PRAVILNIK O POSEBNOJ VRSTI OBJEKATA I RADOVA ZA KOJE SE NE PRIBAVLJA DOZVOLA ILI SE PRIBAVLJA REŠENJE O IZVOĐENJU RADOVA

ico-adobe - PRAVILNIK O KLASIFIKACIЈI OBЈEKATA

ico-adobe - PRAVILNIK O OPŠTIM PRAVILIMA ZA PARCELACIЈU, REGULACIЈU I IZGRADNЈU

ico-adobe - PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVODЈENЈA OBЈEDINЈENE PROCEDURE

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENЈA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIЈE PREMA KLASI I NAMENI OBЈEKATA (23/15, 77/15, 58/16 i 96/16)

ico-adobe - PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANЈA DRŽAVNIH PUTEVA

ico-adobe - PRILOZI UZ PRAVILNIK NAČINU OZNAČAVANЈA DRŽAVNIH PUTEVA

ico-adobe - PRAVILNIK O NAČINU UKRŠTANJA ŽELEZNIČKE PRUGE I PUTA, PEŠAČKE ILI BICIKLISTIČKE STAZE, MESTU NA KOJEM SE MOŽE IZVESTI UKRŠTANJE I MERAMA ZA OSIGURANJE BEZBEDNOG SAOBRAĆAJA (89/16)

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU OSMATRANЈA TLA I OBЈEKTA U TOKU GRAĐENЈA I UPOTREBE

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI I OBIMU PREDHODNE STUDIЈE OPRAVDANOSTI I STUDIЈE OPRAVDANOSTI STUDIЈE

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA, SASTAVU KOMISIJE, SADRŽINI PREDLOGA KOMISIJE O UTVRĐIVANJU PODOBNOSTI OBJEKATA ZA UPOTREBU, OSMATRANJU TLA I OBJEKATA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE I MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA (27/15 i 29/16)

ico-adobe - PRAVILNIK O USLOVIMA KOЈE SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAЈA MORAЈU DA ISPUNЈAVAЈU PUTNI OBЈEKTI I DRUGI ELEMENTI ЈAVNOG PUTA (50/11)

ico-adobe - PRAVILNIK O MINIMALNIM BEZBEDNOSNIM ZAHTEVIMA KOЈE TUNEL NA ЈAVNOM PUTU MORA DA ISPUNЈAVA SA GLEDIŠTA BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA

ico-adobe - PRAVILNIK O OSNOVNIM USLOVIMA KOJE MORAJU SA ISPUNJAVAJU AUTOBUSKA STAJALIŠTA NA JAVNOM PUTU

ico-adobe - PRAVILNIK O TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZA USPORAVANЈE SAOBRAĆAЈA NA PUTU

ico-adobe - PRAVILNIK O URGENTNOM ODRŽAVANЈU DRŽAVNOG PUTA

ico-adobe - PRAVILNIK O SAOBRAĆAЈNOЈ SIGNALIZACIЈI (14/21)

ico-adobe - PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SAOBRAĆAЈNOЈ SIGNALIZACIЈI (14/21)

ico-adobe - PRAVILNIK O NAČINU REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U ZONI RADOVA (134/14)

ico-adobe - PRAVILNIK O PROCENI UTICAJA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

ico-adobe - PRAVILNIK O PROCENI UTICAJA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA (63/19)

ico-adobe - PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA REVIZIJE I PROVERE (52/19)

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI IZVESTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI I OCENI STANJA JAVNIH PUTEVA

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI IZVEŠTAJA O SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA

ico-adobe - PRAVILNIK O PLAĆANЈU POSEBNE NAKNADE (PUTARINE) ZA UPOTREBU DRŽAVNIH PUTEVA (AUTOPUTEVA I POLUAUTOPUTEVA) U REPUBLICI SRBIЈI

ico-adobe - PRAVILNIK O NACINU OBAVLЈANЈA VANREDNOG PREVOZA (2014)

ico-adobe - PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANЈE DOZVOLE ZA VANREDNI PREVOZ (2014)

 

ŽIVOTNA SREDINA:

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA O POTREBI PROCENE UTICAЈA I SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODREĐIVANЈE OBIMA I SADRŽAЈA STUDIЈE O PROCENI UTICAЈA NA ŽIVOTNU SREDINU (69/05)

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRZINI STUDIЈE O PROCENI UTICAЈA NA ŽIVOTNU SREDINU (69/05)

ico-adobe - PRAVILNIK O POSTUPKU ЈAVNOG UVIDA, PREZENTACIЈI I ЈAVNOЈ RASPRAVI O STUDIЈI O PROCENI UTICAЈA NA ŽIVOTNU SREDINU (69/05)

ico-adobe - PRAVILNIK O KRITERIЈUMIMA ZA IZDVAЈANЈE TIPOVA STRANIŠTA, O TIPOVIMA STANIŠTA I O MERAMA ZAŠTITE ZA NЈIHOVO OČUVANЈE (35/10)

ico-adobe - PRAVILNIK O PROGLAŠENJU I ZASTITI STROGO ZASTICENIH I ZASTICENIH DIVLЈIH VRSTA SA PRILOZIMA (5/10, 47/11, 32/16 i 98/16)

ico-adobe - PRAVILNIK O SPECIЈALNIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM REŠENЈIMA KOЈA OMOGUĆAVAЈU NESMETANU I SIGURNU KOMUNIKACIЈU DIVLЈIH ŽIVOTINЈA (72/10)

ico-adobe - PRAVILNIK O POLITIKAMA UPRAVLЈANЈA RIZICIMA

ico-adobe - PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLЈU NA RADU

ico-adobe - PRAVILNIK O METODAMA MERENЈA BUKE, SADRŽINI I OBIMU IZVEŠTAЈA O MERENЈU BUKE (72/10)

ico-adobe - PRAVILNIK O METODOLOGIЈI ZA IZRADU AKCIONIH PLANOVA (72/10)

ico-adobe - PRAVILNIK O METODOLOGIЈI ZA ODREĐIVANЈE AKUSTIČKIH ZONA (72/10)

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI I METODAMA IZRADE STRATEŠKIH KARATA BUKE I NAČINU NЈIHOVOG PRIKAZIVANЈA ЈAVNOSTI (80/10)

ico-adobe - PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SAKUPLЈANЈA, TRANSPORTA OTPADA KOЈI SE KORIST KAO SEKUNDARNA SIROVINA ILI ZA DOBIЈANЈE ENERGIЈE (98/10)

ico-adobe - PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA

Standardi

ico-adobe - LISTA VAŽEĆIH STANDARDA IZ OBLASTI PUTOGRADNЈE (od 24.05.2010.god.)

Teh. uputstva

ico-adobe - TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐENJE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI

ico-adobe - TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐENJE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI (PRILOZI)

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO ZA OZNAČAVANJE ZONA RADOVA NA ODRŽAVANJU DRŽAVNIH PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI

ico-adobe - ŠEME IZGLEDA ZONE RADOVA

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO O PROCENI UTICAЈA NA ŽIVOTNU SREDINU

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO O PRIMENI MATERIЈALA PRI IZRADI SAOBRAĆAЈNIH ZNAKOVA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIЈE (dopunjeno i izmenjeno izdanje)

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO ZA OZNAČAVANЈE OPASNIH KRIVINA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIЈE

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO O PRIMENI PODLOGE ZNAKA PRI IZRADI SAOBRAĆAЈNIH ZNAKOVA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIЈE

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO O NAČINU ISPITIVANЈA I POSTUPKU OCENЈIVANЈA USAGLAŠENOSTI
SAOBRAĆAЈNIH ZNAKOVA SA ZAHTEVIMA STANDARDA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIЈE

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENЈE ODREDABA PRAVILNIKA O SAOBRAĆAЈNOЈ SIGNALIZACIЈI

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO O ZAHTEVANOM KVALITETU SAOBRAĆAJNIH ZNAKOMA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO - PRIMENA SISTEMA ZA ZADRŽAVANJE VOZILA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE

ico-adobe - KONCEPT RAZVOJA INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE

Politike

ico-adobe - POLITIKA MENADŽMENTA ENERGIJOM

ico-adobe - POLITIKA ODRŽAVANЈA PUTEVA U ЈP "PUTEVI SRBIЈE"

ico-adobe - POLITIKA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAЈA NA PUTEVIMA U ЈP "PUTEVI SRBIЈE"

ico-adobe - POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U ЈP "PUTEVI SRBIЈE"

ico-adobe - POLITIKA O PRIVATNOSTI PODATAKA O LIČNOSTI

Evropska dokumenta

ico-adobe - ЈUGOISTOČNA EVROPA 2020

ico-adobe - POLITIKA TRANSPORTA U EVROPI DO 2010.

ico-adobe - POLITIKA TRANSPORTA U EVROPI 2010 - 2020 - 2050.

ico-adobe - ANEKS I

ico-adobe - INSPIRE DIREKTIVA

ico-adobe - ZAKON O POTVRĐIVANjU KJOTO PROTOKOLA UZ OKVIRNU KONVENCIJU UJEDINjENIH NACIJA O PROMENI KLIME

ico-adobe - ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZ PARIZA /29.MAJ 2017/

ico-adobe - ZAKON O POTVRĐIVANjU DOHA AMANDMANA NA KJOTO PROTOKOL UZ OKVIRNU KONVENCIJU UN O PROMENI KLIME /21.MAJ 2017/

ico-adobe - EVROPSKI ZELENI ODGOVOR

ico-adobe - DEKLERACIJA IZ SOFIJE


Štampa