Program poslovanja 2015.

 

ico pdf - 08.06.2016. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2015. godinu

ico pdf - 08.06.2016. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa Poslovanja za 2015. godinu

ico pdf - 16.09.2015. Odluka o usvajanju programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2015. godinu

ico pdf - 16.09.2015. Obrazloženje programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2015. godinu

ico pdf - 03.08.2015. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za drugi kvartal 2015. godine

ico pdf - 03.08.2015. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za drugi kvartal 2015. godine

ico-pdf - 04.02.2016. Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za četvrti kvartal 2015. godine

ico-pdf - 26.01.2016. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2015. godinu - Izvod Sl. glasnik RS

ico-pdf - 26.01.2016. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2015. godinu

ico-pdf - 26.01.2016. Obrazloženje Programa o izmenama i dopunama Programa Poslovanja za 2015. godinu

ico-pdf - 26.01.2016. Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2015. godinu

ico-pdf - 15.09.2015. Izvod iz "Sl. glasnika RS", br. 77/15 u kome je objavljeno Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2015. godinu

ico-pdf - 15.09.2015. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2015. godinu

ico-pdf - 15.09.2015. Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2015. godinu

ico-pdf - 18.06.2015. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2014. godinu

ico-pdf - 26.05.2015. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ za 2015. godinu

ico-pdf - 21.05.2015. Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2015. godinu (sa Odlukom o usvajanju i Obrazloženjem)

ico-pdf - 14.05.2015. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ za 2015. godinu

ico-pdf - 07.05.2015. Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2015. godinu (sa Odlukom o usvajanju i Obrazloženjem)

ico-pdf - 02.03.2015. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2015.

ico-pdf - 19.01.2015. Program poslovanja 2015

ico-pdf - 19.01.2015. Obrazloženje Programa poslovanja za 2015.


Štampa