Program poslovanja 2016.

ico pdf - 26.06.2017. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2016. godinu

ico pdf - 02.03.2017. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2016. godinu-izvod iz Sl.glasnika

ico pdf - 23.02.2017. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2016. godinu

ico pdf - 23.02.2017. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2016. godinu - izvod iz Sl. glasnika

ico pdf - 22.02.2017. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2016. godinu

ico pdf - 22.02.2017. Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2016. godinu

ico pdf - 22.02.2017. Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2016. godinu

ico pdf - 06.02.2017. Izveštaj o stepenu realicije Programa poslovanja za četvrti kvartal 2016. godine

ico pdf - 31.10.2016. Izveštaj o stepenu realicije Programa poslovanja za treći kvartal 2016. godine

ico pdf - 31.10.2016. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za treći kvartal 2016. godine

ico pdf - 01.08.2016. Izveštaj o stepenu realicije Programa poslovanja za drugi kvartal 2016. godine

ico pdf - 01.08.2016. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za drugi kvartal 2016. godine

ico pdf - 06.05.2016. Izveštaj o stepenu realicije Programa poslovanja za prvi kvartal 2016. godine

ico pdf - 06.05.2016. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za prvi kvartal 2016. godine

ico-pdf - 30.03.2016. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2016.

ico-pdf - 30.03.2016. Program poslovanja 2016


Štampa