Program poslovanja 2017.

ico pdf - 19.06.2018. Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2017. godinu i navedeni izveštaj

ico pdf - 01.02.2018. Odluka i Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za četvrti kvartal 2017. godine

ico pdf - 10.01.2018. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2017.godinu (Sl. glasnik RS, br. 119/17)

ico pdf - 05.01.2018. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2017.godinu

ico pdf - 05.01.2018. Odluka i obrazloženje o usvajanju programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2017.godinu

ico pdf - 05.01.2018. Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2017.godinu

ico pdf - 31.10.2017. Odluka i Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za treći kvartal 2017. godine

ico pdf - 11.08.2017. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2017.godinu (Sl. glasnik RS, br. 76/17)

ico pdf - 08.08.2017. Odluka i Obrazloženje o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2017. godinu

ico pdf - 08.08.2017. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2017.godinu

ico pdf - 08.08.2017. Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2017. godinu

ico pdf - 02.08.2017. Odluka i Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za drugi kvartal 2017. godine

ico pdf - 08.05.2017. Odluka i Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za prvi kvartal 2017. godine - Akta sa potvrdom prijema

ico pdf - 08.05.2017. Odluka i Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za prvi kvartal 2017. godine

ico pdf - 20.12.2016. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2017.godinu (Sl.glasnik)

ico pdf - 13.12.2016. Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2017. godinu

ico pdf - 13.12.2016. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2017.godinu

ico pdf - 13.12.2016. Odluka o usvajanju Programa poslovanja za 2017.godinu


Štampa