RAZGOVORI SA MEŠTANIMA DOPRINELI DA SE UKLONE BLOKADE NA IZGRADNjI AUTOPUTA E 763 PRELjINA-POŽEGA

Rukovodstvo Puteva Srbije, vd. direktora Zoran Drobnjak i pomoćnik direktora Miodrag Poledica, iz subote u subotu obilaze radove na izgradnji autoputa E-763 Preljina-Požega, prateći dinamiku i kvalitet radova.

Veoma česte blokade meštana okolnih sela uglavnom nezadovoljnih zbog imovinskih pitanja koja se odnose na njihove parcele i kuće, kao i nezadovoljstvo pristupnim putevima ka njihovim imanjima, dovode do blokada izvođenja radova, što direktno utiče na dinamiku izvršenja.

Ali prisutnost, vd. direktora Zorana Drobnjaka, na terenu, u razgovoru sa meštanima iz Markovice (Lučani), postignut je dogovor da se uklone blokade od strane meštana.

Svi problemi su rešeni direktno na terenu i blokade su uklonjene, što potvrđuju i slike:

I prošle subote 08.06., u razgovoru sa meštanima iz Krstaca (Lučani), takođe su rešeni problemi, jer su dogovorena bolja saobraćajna rešenja devijacija lokalnih puteva koja su prouzokovana prilikom izgradnje autoputa E-763 Preljina-Požega.

Prisutnost na terenu i neposredni razgovori rukovodstva i meštana su put rešenja svih problema.


Štampa