PUTEVI SRBIJE VLASNICI PRVOG SRPSKOG SISTEMA ZA NAPLATU PUTARINE

Danas 17.06.2024.godine u kabinetu direktora JP „Putevi Srbije“ potpisan je protokol o primopredaji softverskih kodova prvog „srpskog sistema za naplatu putarine“.

U ime JP „Putevi Srbije“ protokol o primopredaji potpisao je v.d. direktora Zoran Drobnjak, a u ime isporučioca odnosno kompanije „Orion telekom“, generalni direktor Slobodan Đinović.

Primopredaja softverskih kodova je obavljena u „Data centru“ na naplatnoj stanici Beograd u Vrčinu.

Srpski sistem za naplatu putarine je u potpunom vlasništvu JP „Putevi Srbije“ i isti spada u red najmodernijih rešenja u Evropi.

Sistem je usklađen sa direktivama EU,  sa posebnom pažnjom koja je usmerena na zaštitu podataka i sigurnost putne kritične državne infrastrukture.


Štampa