Edicija "Twinning publikacije"

Kao jedan od dobro planiranih i ostvarenih ciljeva zajedničkog trogodišnjeg rada stručnjaka u okviru saradnje na "Twinning projektu" JP "Putevi Srbije" i Švedske putne administracije – "SNRA",  (2004-2007.god.) u oblastima održavanja puteva, bezbednosti saobraćaja, upravljanja putevima i mostovima i zaštite životne sredine, zaživela je i edicija "Twining publikacija".

Posvećena je obrazovanju i obuci, ne samo zaposlenih u JP "Putevi Srbije", već i širem krugu stručnjaka u putnoj privredi, kao deo aktivnosti u međunarodnim projektima tehničke pomoći za institucionalno jačanje i izgradnju kapaciteta.

Švedski tim je stavio na raspolaganje JP "Putevi Srbije" određene publikacije SRNA – priručnike i druga dokumenta, koji su prevedeni i prilagođeni čitaocima, aktuelnom trenutku, posebno imajući u vidu usvajanje novih zakona, kako bi se što korisnije mogli primeniti u sektoru putne privrede.

U publikovanju edicije su aktivno učestovali stručnjaci Građevinskog i Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i JP "Putevi Srbije".   

U ediciji "Twining publikacije" su:


Štampa