Odeljenje interne revizije

Prikuplja, proverava informacije, analizira, procenjuje i učestvuje u poslovima planiranja i izveštavanja. Izrađuje izveštaje, daje stručna mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure. Obavlja i druge poslove da bi se obezbedila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije.


Štampa