Dozvole za besplatan prolazak autoputem

Pravo na besplatan prolazak autoputem ostvaruju osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018).

Vlasnik dozvole za besplatan prolazak autoputem obavezan je da prilikom uključenja na autoput uzme magnetnu karticu iz distributera za izdavanje kartica, te je pri isključenju sa autoputa preda inkasantu zajedno sa dozvolom za besplatan prolazak autoputem na uvid.

 

Dozvola za besplatan prolazak autoputem za osobe sa invaliditetom

Dozvola za besplatan prolazak autoputem za osobe sa invaliditetom

Ova dozvola izdaje se uz odgovarajući zahtev i obaveznu prateću dokumentaciju. Zahtev u ime maloletnog lica, podnosi zakonski zastupnik ili staratelj.

Ovde možete preuzeti Zahtev za dobijanje dozvole za besplatan prolazak

Uz zahtev obavezno je dostavljanje sledeće dokumentacije: 

 • Očitana ili kopija saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom
 • Očitana ili kopija lične karte osobe sa invaliditetom na uvid, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica
 • Fotografija osobe sa invaliditetom u boji, rezolucije 450x530 piksela, u elektronskoj formi putem mejla na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na CD-u
 • Jedno od sledećih rešenja:

-Rešenje nadležne institucije Republike Srbije u kojem je izražen stepen telesnog oštećenja (80% ili više procenata telesnog oštećenja, odnosno osoba kod kojih je utvrđeno telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata). Rešenje mora da bude opšteg tipa ili izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem
- Fotokopija Rešenja izdatog od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
- Fotokopija Rešenja izdatog od strane nadležnog centra za socijalni rad ili opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti
- Fotokopija Rešenja izdatog od strane Nacionalne službe za zapošljavanje
- Fotokopija Rešenja nadležnog opštinskog organa ili uprave za boračko-invalidsku zaštitu - za vojne invalide (ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata).

Važna napomena:
Kopija rešenja o utvrđivanju invaliditeta mora biti overena kod javnog beležnika (notara), odnosno u sudu ili opštini. 

 

Prilikom zamene Dozvole za besplatan prolazak autoputem, potrebno je dostaviti:

 • Fotokopiju saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom
 • Lična karta osobe sa invaliditetom na uvid, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica
 • Staru dozvolu za besplatan prolazak autoputem
 • Rešenje o stepenu invaliditeta, odnosno uverenje nadležne institucije izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem 

Zahtev za dobijanje ili zamenu dozvole za besplatan prolazak autoputem možete podneti putem pošte, lično ili elektonskim putem na sledeće adrese:

 • Putem pošte na adresu: 11000 Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra, br. 282
 • Lično na adrese: 11000 Beograd, ul. Ustanička, br. 64/15 sprat i 11000 Beograd, ul. Ljube Čupe, br.5
 • Elektronskim putem na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Napomena: U slučaju kada se vrši zamena dozvole za besplatan prolazak autoputem neophodno je dostaviti staru dozvolu lično ili putem pošte na navedene adrese.


Štampa