12.04.22. Javna nabavka br. 18/2022 - Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na autoputu E-80 od Proseka do Dimitrovgrada, na deonicama Crvena reka - Čiflik i Staničenje - Sarlah


Print