19.07.23. Javna nabavka br. 7/2023 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnim putevima prvog B reda broj 22, 23 i 29.


Print