27.08.20. Javna nabavka br. 41/2020 - Izrada izmena i dopuna Prostornih planova područja infrastrukturnih koridora: autoputa E-75 Subotica - Beograd (Batajnica), Niš - granica Bugarske, Niš - granica Republike Severne Makedonije


Print